Songs

Wai’alae (Club Song)

Ua ʻike no paha ʻoe
I ka iʻini a ka manaʻo
Hoʻokahi māpuna leo
Ua lawa ia i ka makemake

Hui:
Aia hiki ko aloha
Kuʻu home i Waiʻalae
Ko aloha hiki ahiahi
Pulupe i ke kehau

Translation:

Perhaps I can see you?
The desire of my thoughts
Your voice alone makes my emotions surge
Desire for you never ends

Refrain:
Come here, my love
To my home in Wai’alae
Where love is till the dawn
Drenched in the fair mist

From the Constitution and Bylaws approved May 2001

Hawaiʻi Aloha

E Hawaiʻi e kuʻu one hanau e
Kuʻu home, kulaiwi nei
ʻOli no au i na pono, lani e
E Hawaiʻi Aloha e

Hui:
E hauoli nā opio o Hawaiʻi nei,
ʻOli e! ʻOli e!
Mai na ahe ahe makani,
E pa mai nei.
Mau ke aloha no Hawaiʻi

E ha’i mai kou mau kini lani e
Kou mau kupa aloha, e Hawai’i
Na mea ‘olino kamaha’o no luna mai
E Hawai’i, aloha e

Na ke Akua e malama mai ia ‘oe
Kou mau kualono aloha nei
Kou mau kahawai ‘olinolino mau
Kou mau mala pua nani e

Hawai’i Aloha

O Hawaiʻi, O sands of my birth
My native home
I rejoice in the blessings of heaven
O Hawaii, aloha

Refrain:
Happy youth of Hawaiʻi
Rejoice! Rejoice!
Gentle breezes blow
Love always for Hawaiʻi.

May your divine throngs speak,
Your loving people, O Hawaiʻi.
The holy light from above.
O Hawaiʻi, aloha.

God protects you,
Your beloved ridges,
Your ever glistening streams,
Your beautiful flower gardens.

Hawai’i Ponoʻī

Hawaiʻi ponoʻī,
Nānā i kou mōʻī,
Ka lani aliʻi,
Ke aliʻi.

Makua lani e,
Kamehameha e,
Nā kāua e pale
Me ka ihe.

Hawaiʻi ponoʻī,
Nānā i nā aliʻi,
Nā pua muli kou,
Nā pōkiʻi.

Hawaiʻi ponoʻī,
E ka lāhui e,
ʻO kāu hana nui
E ui e.

Hawaiʻi’s Own

Hawaiʻi’s own,
Look to your king,
The royal chief,
The chief.

Royal father,
Kamehameha,
We shall defend
With spears.

Hawaiʻi’s own,
Look to your chiefs,
The children after you,
The young.

Hawaiʻi’s own,
O nation,
Your great duty
Strive.

Mele Ho’omaika’i

Hoʻonani ka Makua mau
Ke Keiki me ka ʻUhane no
Ke Akua mau
Hoʻomaikaʻi pu
Ko kēia ao
Ko kēlā ao
ʻĀmene

Song of Praise (Doxology)

Praise to the eternal Father
The Son with the Spirit indeed
God eternal
Praise together
Forever

Amen

Ka Pule A Ka Haku

E ko mākou makua i loko o ka lani,
E hoʻano ʻia kou inoa,
E hiki mai kou aupuni,
E malama ʻia kou makemake ma ka honua nei,
E like me ia i mālama ʻia ma ka lani la,
E haʻawi mai iā mākou i kēia la,
I ʻai na mākou no nēia la,
E kala mai hoʻi iā makou i ka mākou lawehala ʻana,
Me mākou e kala nei i ka poʻe,
I lawehala i ka mākou.
Mai hoʻokuʻu ʻoe iā mākou,
I ka hoʻowalewale ʻia mai,
E hoʻopakele no naʻe iā makou i ka ʻino,
No ka mea, nou ke aupuni, a me ka mana,
A me ka hoʻonani ʻia mau loa aku.
ʻĀmene

Lord’s Prayer

Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy Name,
Thy kingdom come,
Thy will be done on earth,
As it is in heaven.
Give us this day
Our daily bread,
And forgive us our trespasses,
As we forgive those
Who trespass against us.
And lead us not
Into temptation,
But deliver us from evil.
For thine is the kingdom and the power,
And the glory forever.
Amen.